Musikk 2

STUDIESTED: Tromsø
Bassbilde.jpg-Studiekatalog-380px-

 

Studiet skal gi deg musikkfaglig kompetanse for å arbeide med musikk i grunnskolen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg ferdigheter og innsikt i faget gjennom lytting, komponering, musisering og didaktikk.

Studiet kan tas som valgemne innenfor andre utdanninger, som videreutdanning eller som selvstendig studieprogram.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Musikk 1 eller tilsvarende utdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8020
Søk studiet

Emnet fokuserer på de tre hovedområdene i grunnskolens læreplan for

musikk, musisere, komponere og lytte:

 • Samspill og lytteaktiviteter
 • Komposisjon, arrangering og improvisasjon
 • Bevegelsesaktiviteter og arbeidsfysiologi
 • Stemmefysiologi
 • Bruk av innspillingsverktøy/programvare
 • Ulike notasjonsformer

Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

 • Ha gode kunnskaper om musikkteori, musikkhistorie og lytting
 • Kjenne til ulike former for arrangering og komponering.
 • Ha kunnskap om musikkundervisning i grunnskolen med vekt på trinn 5 til 10

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne tilegne seg et variert musikalsk repertoar til bruk på mellom- og ungdomstrinnet
 • Ha gode ferdigheter på bandinstrumenter og på ett fordypningsinstrument
 • Kunne notere og gjengi melodiske, harmoniske og rytmiske forløp
 • Kunne benytte relevante IKT-verktøy i musikalske og pedagogiske oppgaver

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Formidle og presentere musikk til ulike grupper
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske undervisningsoppgaver for trinn 5 til 10 i samsvar med gjeldende læreplan

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Musikk 1 (30 sp) eller tilsvarende utdanning. Kan tas samtidig med Musikk 1.
Studiet igangsettes med forbehold om tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er adgangsregulert.

Studiet er organisert over to semestre og lagt opp med praktiske og teoretiske aktiviteter. Undervisningen foregår i form av forelesninger både i klasse og mindre grupper (sang, gitar og piano). Samspillaktiviteter og innføring i ulike instrumenter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Minimum 80 % deltakelse på all undervisning
 • Spilleprøve på selvvalgt instrument. Prøven har en varighet på 5-10 min
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en offentlig fremføring i gruppe/klasse
 • Praktisk prøve i musikkteori og hørelære
 • 2 arrangementer og 2 komposisjoner, dokumentert både i skriftlig og lydlig form

Praktisk eksamen

Studentene får utdelt et musikalsk grunnmateriale og skal bruke det som utgangspunkt til å forberede et variert undervisningsopplegg på 20 minutter med fokus på grunnskolens trinn 5 til 10. Det gis 48 timer forberedelse. Medstudenter eller grunnskoleelever fungerer som øvingselever. Vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Musikklærer i faget musikk i grunnskolen, musikkarbeider og musiker i det frivillige kulturlivet.


Kontakt
Bengt Haugseth ILP-2.jpg

Bengt Arve Haugseth


Universitetslektor
Telefon: +4777660501 bengt.haugseth@uit.no

Skip to main content