dette studieprogrammet er ikke tilgjengelig
Dette studieprogrammet tilbys ikke på nåværende tidspunkt
_DSC2144-3.jpg
Holm, Petter

Undervisning og forskning innen ressursforvaltning og fiskeri. 

Professor
Bilde av Larsen, Roger B.
Larsen, Roger B.

Ansvarlig for undervisning i fangstteknologi på kurset FSK-2020 Bærekraftig fiskeri, ansvarlig for 50% av undervisning på kurset BIO-3556 Fishery Biology and Harvest Technology ( og ansvarlig for kurset MTE-3001 Fartøyteknologi (p.t. utsatt)).  Koordinator for FSK-2020 (2019 og 2020).

Leder av senter for forskningsdrevet innovasjon SFI Dsolve- Senter for utvikling av bionedbrytbar plast for applikasjoner i fiskeri og akvakultur. 

 

Fiskeriteknologi
Bilde av Santos, Jorge
Santos, Jorge
  • Research in Fishery Ecology
  • Teaching in Fishery ecology, management and research methods
  • Project coordinator
Professor (Fishery Biology)

Can a university program make the world a better place?

Read about former IFM-students at the Alumni Conference in November 2018 and where they work now

IFM program folder 2017

Scroll down for detailed program description.

Folder