Hva forventes av meg som student?

Gratulerer med studieplass på UiT, og velkommen til universitetet!

Tiden som elev på skole er forbi, du er nå blitt student. Dette er et skifte som mange nye studenter ikke alltid synes er enkelt å navigere. Denne nettsiden skal hjelpe deg med å forstå din nye rolle og ditt ansvar som student, gjøre deg oppmerksom på ressurser og mulighetene dine ved universitet. Vi håper med denne nettsiden at forventingene til deg som student blir tydeligere og gjør studiestarten enklere.

Lykke til med dine studier og din studiehverdag som ny student ved UiT!Som fulltidsstudent er det et krav om å ta 30 studiepoeng per semester. Dette kravet blir blant annet satt av Lånekassen, samt den europeiske beregningen av en fulltidsstudent (mer informasjon her). De forskjellige studieprogrammene løser dette på forskjellig vis. Videre betyr det å være fulltidsstudent at du skal ha ca. samme arbeidsmengde som en arbeidstager i full jobb. I Norge betyr det at det forventes at du jobber med studiene i ca. 37,5 timer per uke. Et studieår er circa 40 uker, altså en arbeidsmengde på 1500-1800 timer i løp av et studieår.

Normert tid betyr at du er ferdig etter 3 år på et 3-års studium, som for eksempel en 3-årig bachelor. Som fulltidsstudent forventes at du bruker den tidsmengden nevnt ovenfor på å studere, gjør du det har du stor sjanse for å fullføre på normert tid. UiT har stor forståelse for at det i dagens samfunn er mange studenter som er nødt til å ha en deltidsjobb ved siden av studiet. Det er likevel naturlig å påpeke her at du som fulltidsstudent forventes å ha studiet ditt som din første prioritet.


Som student ved UiT vil du bruke studiehverdagen din på å gå på forelesninger, til å delta på seminar og til egenstudier. På universitet er dagene preget av større variasjon enn på videregående. De ulike studieprogrammene ved universitetet har også stor forskjell i antall undervisningstimer. Dette betyr for eksempel at dine venner på sykepleie kan ha større mengde undervisningstimer enn dine venner på statsvitenskap. Til tross for ulike mengder med undervisning på studieprogrammene ved UiT ligger større deler av ansvaret for læring på deg som student.

Forelesning – hva forventes av meg?
Forelesninger og seminar er de vanligste undervisningsformene ved universitetet. Forelesninger utgjør den største delen av undervisningen på emnene du tar. På forelesningene presenterer og forklarer foreleseren pensumet til studentene. I tillegg kommer ofte foreleseren med informasjon og observasjoner som setter emnet i et bredere perspektiv. Et eksempel kan være hvordan aktuelle problemstillinger i media er relevant for forelesningens tema. Forelesninger består gjerne av to økter på 45 minutter. Før forelesningen forventes det at du har forberedt deg med å ha lest pensumet som er relevant. Under forelesning forventes det at du lytter aktivt, skriver notater, svarer på spørsmål fra foreleser og stiller spørsmål selv.

Seminar
Seminarer er ofte obligatoriske å delta på. På seminaret er det forventet at studentene deltar i stor grad, og seminaret kan ofte være studentdrevet. Det vil si at underviseren bare har en hjelpende rolle i seminaret. Et seminar vil kanskje minne deg mest om undervisningen på videregående skole. Det er viktig å stille forberedt til seminar, ofte innebærer dette at du har lest pensum og at du har gjort seminaroppgaver på forhånd.


Studiet ditt vil bestå av ulik undervisning, men store deler av din studiehverdag vil bestå av egenstudier. Denne tiden bruker du på å lese, reflektere og forstå pensum ved å bruke studieteknikker som fungerer for deg. Det finnes mange måter å lære på, i denne seksjonen vil vi komme med noen tips og lenke til ressurser som kan hjelpe deg.

Håndter tiden din effektivt
Når du starter på universitet, kan det være vanskelig å planlegge semesteret godt. Eksamen virker langt unna, og dagene som ny student er fylt med undervisning og nye inntrykk. Det beste rådet vi kan gi er å bruke tiden din godt, og jobbe jevnlig med studiene. Når eksamensperioden da nærmer seg, vil du være mer forberedt og mindre stresset.

Noe som kan være nyttig for å håndtere tiden din godt er å planlegge. Etter at du har meldt deg opp i dine emner via studentweb, vil du på Min side for studenter finne din personlige timeplan. Her finner du tid og sted for forelesninger, din seminargruppe, din labgruppe, etc.

Det mulig å sette sammen emnets timeplan på UiT sin side (https://timeplan.uit.no/emne.php?sem=23h). Vær oppmerksom på at du i denne timeplanen får du opp all undervisning knytta til emnet, også eventuelle seminargrupper som du ikke er meldt opp i og som dermed ikke er relevant for deg. I emnetimeplanen søker du opp emnene  etter emnekode for eksempel HEL-0700. Her kan du legge til flere emner og man får en fullstendig oversikt over all undervisning inneværende semester, forbeholdt at det kan skje endringer. Det som er flott med emnetimeplanen er at når du har satt sammen timeplanen med emner du skal ta er det mulig å legge til timeplanen i kalenderen på mobilen eller Google kalender. Da har du mulighet til å se timeplanen din i egen kalender, der du kan legge inn eventuelle vakter på jobb, kollokvie-avtaler eller planlagte egenstudier.

Kollokvier
Når du starter med undervisningen på universitet vil du fort høre at forelesere anbefaler dere «å ha kollokviegrupper». Dette er uformelle studiegrupper med 2-6 studenter som møtes minst en gang i uken for å diskutere og presentere pensum for hverandre. Det er mange grupperom rundt om på campus og på universitetsbibliotekene som kan bookes av studenter (https://tp.uio.no/uit/rombestilling/). Fordelene med kollokviegrupper er at du som student får muligheten til å diskutere de delene av pensum du synes er vanskelig å forstå sammen med andre medstudenter. Man kan presentere deler av pensum for hverandre, slik får du også testet om du har forstått innholdet. Kollokviegrupper er også en fin måte å bli kjent med dine medstudenter på.

Universitetsbiblioteket og studieteknikker
Universitetsbiblioteket (UB) er en utmerket ressurs for studenter å benytte seg av. På de fysiske bibliotekene ved universitet er det ulike leseplasser, og noen bibliotek har egne rom til gruppearbeid og kollokvier som kan reserveres (https://tp.uio.no/uit/rombestilling/). Universitetsbiblioteket tilbyr lån av bøker og tilgang til e-bøker og databaser, men merk at det forventes at du kjøper inn pensumbøker selv. Sjekk dine pensumlister i Canvas (https://uit.no/canvas) eller på UBs nettsider (uit.no/ub). Universitetsbiblioteket tilbyr ulike kurs for deg som student, og på nettsiden finner du kurslenker og mange nyttige ressurser knyttet til studieteknikker og oppgaveskriving.

Hvor studerer du mest effektivt?
En studiehverdag har ikke alltid en tydelig start og slutt. Derfor kan være lurt å dele inn dagen i konkrete lese- og arbeidsøkter. Få noen gode tips til studieteknikker her (https://uit.no/ub/skriveogreferere/studieteknikk). Mange synes det å sitte på campus eller lesesal er en god hjelp til å fokusere bedre på studier, enn hjemme , der TikTok og sofaen kan være lettere å falle ned på. På campus kan du arbeide alene, eller sammen med dine medstudenter som også sitter og leser, noe som kan øke din motivasjon. Uansett er det viktig at du bruker tiden din godt. Vi anbefaler at du prøver deg frem, og husk at du også trenger pauser.


Mange nye studenter flytter for å begynne å studere. Dette er en gylden mulighet til å utforske nye eller eksisterende interesser og møte nye venner. I starten av semesteret arrangeres Debutuka i Tromsø (www.debutuka.no)  – UiT sin fadderuke, med mange organiserte aktiviteter for nye studenter. Er du student ved UiT på andre Campus, vil det være lokale fadderuker der(lenke). For å møte nye folk og skape nye vennskap må man selv ta initiativ. Mange synes at dette er utfordrende og det er viktig å huske at det er mange nye studenter som tenker det samme. For å gjøre det litt enklere har vi samlet noen tips for hvordan du kan skape deg en sosial studiehverdag.

Studentforeninger
Studentforeninger gir deg muligheten til å dyrke dine nåværende og nye interesser og samtidig møte andre studenter. Her er en flott og komplett oversikt over studentforeningene ved UiT: https://samskipnaden.no/studentliv

TSI
Er du interessert i sport, friluftsliv med mer? Besøk nettsidene til Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) eller til Den Norske Turistforening (DNT) i Troms.

Frivillighet
Det er mange muligheter for deg som ønsker å være frivillig i Tromsø. https://frivillig.no/ - her kan du søke etter muligheter der du bor. Det er og en del festivaler ved UiTs Campus som alltid er på utkikk etter frivillige, her er noen: TIFF, Bukta, Festspillene i Nord Norge, Finnmarksløpet, eller Haikjeften.

UiTs mange Campus har mange Studentsamfunn. Disse samfunnene er drevet av frivillige som arrangerer konserter, quiz, og andre studentaktiviteter. De kan finnes her: Studentersamfunnet Driv i Tromsø, Ludo Bar og Scene i Harstad, Studenthuset City Scene i Alta, og Samfunnet i Narvik.


Samskipnaden, studentenes velferdsorganisasjon ved UiT, har et rådgivningstilbud hvor de tilbyr samtaler. Tilbudet er gratis, du kan enten møte opp fysisk, ringe inn, eller ta det over PC. Ta kontakt tidlig. Ikke vent til problemene blir større. Samtaletilbudet: https://samskipnaden.no/helse/psykisk-helse-og-radgiving/radgivningstjeneste


Telefon: 77644000 (09.00-15.00 på hverdager)

e-post: studieinfo@hjelp.uit.no