vår 2022:    MUS-1506 Komponering og arrangering 1 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Grunnleggende begrepsforståelse i komponering og arrangering med vekt på funksjonsharmonikk og besifring 

- Arbeid med ulike satstyper, stilarter og former, inkludert grunnprinsipper i polyfon sats 

- Grunnleggende bruk av komposisjonsteknikker i tonal musikk 

- Analyse av harmonikk og musikalsk struktur 

- Harmonisering og arrangering av funksjonsharmonisk sats


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

- om analyse og bruk av satsteknikker i tonal sats 

- om begreper for å beskrive harmonisk progresjon

Ferdigheter

- Kunne grunnleggende sats- og arrangeringsteknikker 

- Kunne skape og tilrettelegge musikk for ulike instrumental- og vokalbesetninger

Generell kompetanse

- Ha kunnskap, innsikt og ferdigheter som gir grunnlag for varierte arbeidsoppgaver innen komponering og arrangering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver som samles i arbeidsmappe med partitur og lydopptak. Veiledning individuelt og i gruppe. Arrangement og satser skal utprøves og framføres.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- Semesterprøve i musikkteori etter første semester

- Arbeidsmappe med seks til åtte oppgaver

Eksamen/vurdering:

Mappevurdering med fire utvalgte oppgaver. Oppgaver velges i samråd med faglærer. Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1506