høst 2022
BYG-2802 BIM og Autodesk Revit - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1918 BIM og datastyrt beregning 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

1. Introduksjon av BIM som metode

a. Hva er BIM?

b. Nytteverdi BIM

c. BIM modenhet

d. Hva betyr BIM for de involverte i en BIM-prosess

e. BIM verktøy

2. Grunnkurs

f. Tar for seg praktisk modellering av arkitektmodell ved hjelp av Revit

- Introduksjon av Autodesk Revit Architecture

- Brukergrensesnitt

- Behandling av visninger

- Oppretting av Etasjeplan og Rutenett

- Søyler

- Vegger, dører, vinduer

- Gulv/Himling

- Tak

- Editeringsverktøy

- Dimensjonering/Tekst/Tittelfelt

- Detaljering

- Utskrift

3. Visualisering

g. Ved bruk av Revit og (antageligvis Lumion eller Autodesk Infraworks) Modellering av RIB-modell - Søyler

- Bjelker

- Dekker

- Vegger

- Utsparinger

h. Bruk av Revit til å modellere armerte betongkonstruksjon

i. Modellering av stålkonstruksjon i Revit

5. Praktisk BIM.

j. Lage en georefert terrengmodell hvor vi henter inn arkitektmodellen

k. Korrekt koordinatsystem mellom modeller

l. Koordinerer en multidisiplin BIM-modell med Navisworks evt. Solibri

m. Hvordan ta ut mengder for bruk til bestilling, logistikk og kalkyler

n. Hvordan ta Revitmodellen over i Focus Beskrivelse via IFC


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære seg å anvende et 3D dataverktøy for modellering av bygg / konstruksjoner som har en betydelig detaljgrad.

ii. Studenten skal lære seg metodikken for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Ferdigheter:

iii. Studenten skal forstå 3D modellering av konstruksjoner fungerer og anvendes på en effektiv måte.iv. Studenten skal forstå BIM metodikken.

Kompetanse:

v. Forstå BIM (Bygningsinformasjonsmodell) som prosess. 

vi. Modellere og skape en modell ved hjelp av programvare som for eksempel Revit Architecture.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte innenfor BIM skal formidles gjennom to (2) uker med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet.

Emnet gjennomføres som teoretisk og praktisk kunnskapsformidling. Studentens ferdigheter fremmes gjennom relevante eksempler.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 01.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 30.11.2022 kl. 13:00
5 Dager Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Tromsø | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2802
  • Tidligere år og semester for dette emnet