Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BYG-2802 BIM og Autodesk Revit - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

ITE1918 BIM og datastyrt beregning 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

1. Introduksjon av BIM som metode

a. Hva er BIM?

b. Nytteverdi BIM

c. BIM modenhet

d. Hva betyr BIM for de involverte i en BIM-prosess

e. BIM verktøy

2. Grunnkurs

f. Tar for seg praktisk modellering av arkitektmodell ved hjelp av Revit

- Introduksjon av Autodesk Revit Architecture

- Brukergrensesnitt

- Behandling av visninger

- Oppretting av Etasjeplan og Rutenett

- Søyler

- Vegger, dører, vinduer

- Gulv/Himling

- Tak

- Editeringsverktøy

- Dimensjonering/Tekst/Tittelfelt

- Detaljering

- Utskrift

3. Visualisering

g. Ved bruk av Revit og (antageligvis Lumion eller Autodesk Infraworks) Modellering av RIB-modell - Søyler

- Bjelker

- Dekker

- Vegger

- Utsparinger

h. Bruk av Revit til å modellere armerte betongkonstruksjon

i. Modellering av stålkonstruksjon i Revit

5. Praktisk BIM.

j. Lage en georefert terrengmodell hvor vi henter inn arkitektmodellen

k. Korrekt koordinatsystem mellom modeller

l. Koordinerer en multidisiplin BIM-modell med Navisworks evt. Solibri

m. Hvordan ta ut mengder for bruk til bestilling, logistikk og kalkyler

n. Hvordan ta Revitmodellen over i Focus Beskrivelse via IFC


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære seg å anvende et 3D dataverktøy for modellering av bygg / konstruksjoner som har en betydelig detaljgrad.

ii. Studenten skal lære seg metodikken for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Ferdigheter:

iii. Studenten skal forstå 3D modellering av konstruksjoner fungerer og anvendes på en effektiv måte.iv. Studenten skal forstå BIM metodikken.

Kompetanse:

v. Forstå BIM (Bygningsinformasjonsmodell) som prosess. 

vi. Modellere og skape en modell ved hjelp av programvare som for eksempel Revit Architecture.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte innenfor BIM skal formidles gjennom to (2) uker med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet.

Emnet gjennomføres som teoretisk og praktisk kunnskapsformidling. Studentens ferdigheter fremmes gjennom relevante eksempler.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.11.2022 innlevering 30.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.