høst 2022
SOA-2011 Moderne Afrika: Etnografi fra et mangfoldig kontinent - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Valgfritt emne som kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Innhold

Afrika er en region med enorm variasjon: geografisk, kulturelt og økologisk. Afrika er menneskehetens vugge og en region hvor antropologer lenge har skildret kulturell diversitet. Likevel presenteres dette store kontinentet ofte svært forenklet, som underutviklet og gjerne gjennom kriser. I dette kurset skal vi se på Afrikas mangfold og hvordan denne variasjon er relevant for dagens antropologi og for dagens globale utfordringer. Emnet bygges opp med å vektlegge etnografi og antropologiske analyser av lokale håndteringer av problemstillinger som i dag er universelle, for eksempel klimaendringer, migrasjon, konflikter og ulikheter.

Emnet bidrar med antropologiske perspektiver og etnografi om noen sentrale tematikker i dagens Afrika (fra Sahara og sørover). Kurset vektlegger spørsmål som er fremtredende i etnografiske skildringer. Studenten vil få innføring i noen viktige problemfelt i antropologisk forskning i Afrika med vekt på økologiske og økonomiske tilpasninger, urbanisering, mobilitet, etnisitet, kjønn, politiske systemer, og bistand.

Antropologimiljøet ved vårt institutt har lang erfaring med forskning, filmproduksjon og samarbeidsprosjekter med universitet i Afrika. Kurset legges tett opp til denne erfaringen.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Generell kunnskap om noen av regionens sentrale problemstillinger og hvordan de er relevant for dagens globale utfordringer.
 • God forståelse av antropologiske tilnærminger til hvordan disse globale problemstillingene håndteres i to spesifikke lokale sammenhenger.
 • Oversikt over etnografi fra Afrika fra sør til Sahara med innsikt i minst to kulturområder.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Redegjøre for og diskutere noen sentrale antropologiske problemstillinger fra Afrika sør for Sahara
 • Identifisere hvordan afrikanske håndterings mekanismer er relevante i forhold til globale utfordringer
 • Sammenfatte viktige punkter ved Afrikas etnografi (med vekt på minimum to områder)
 • Kjenne til noen etnografiske filmer fra Afrika

 

Kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne anvende etnografiske perspektiv på samtidige debatter om Afrika
 • Kunne reflektere kritisk om samtidige representasjoner av Afrika.
 • Kunne reflektere kritisk rundt spørsmål om mobilitet, økologiske tilpasninger, kjønn, bistand og politiske systemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset består av 8 dobbeltimer med forelesninger og 2 halvdagsseminarer som vil inkludere visning av etnografisk film. 

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 07.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 14.11.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Halvdagsseminarer med praktiske oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltagelse på 2 halvdagsseminarer med praktiske oppgaver.
 • Semesteroppgave på 1000 ord (ca 2-3 sider) over et gitt tema. Oppgaven vil bli vurdert som bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakter F. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet