Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SOA-2011 Moderne Afrika: Etnografi fra et mangfoldig kontinent - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Valgfritt emne som kan tas som enkeltemne

Innhold

Afrika er en region med enorm variasjon: geografisk, kulturelt og økologisk. Afrika er menneskehetens vugge og en region hvor antropologer lenge har skildret kulturell diversitet. Likevel presenteres dette store kontinentet ofte svært forenklet, som underutviklet og gjerne gjennom kriser. I dette kurset skal vi se på Afrikas mangfold og hvordan denne variasjon er relevant for dagens antropologi og for dagens globale utfordringer. Emnet bygges opp med å vektlegge etnografi og antropologiske analyser av lokale håndteringer av problemstillinger som i dag er universelle, for eksempel klimaendringer, migrasjon, konflikter og ulikheter.

Emnet bidrar med antropologiske perspektiver og etnografi om noen sentrale tematikker i dagens Afrika (fra Sahara og sørover). Kurset vektlegger spørsmål som er fremtredende i etnografiske skildringer. Studenten vil få innføring i noen viktige problemfelt i antropologisk forskning i Afrika med vekt på økologiske og økonomiske tilpasninger, urbanisering, mobilitet, etnisitet, kjønn, politiske systemer, og bistand.

Antropologimiljøet ved vårt institutt har lang erfaring med forskning, filmproduksjon og samarbeidsprosjekter med universitet i Afrika. Kurset legges tett opp til denne erfaringen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset består av 8 dobbeltimer med forelesninger og 2 halvdagsseminarer som vil inkludere visning av etnografisk film. 

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.11.2022 innlevering 14.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.