vår 2022
BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet til Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2504 Fish Physiology

Innhold

Teoretisk og praktisk grunnlag for å få forstå begrepet fiskevelferd. Studentene vil få en innføring i og oversikt over betydningen av fiskevelferd for økonomiske og bærekraftig produksjon.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap:

 • Ha en teoretisk og praktisk forståelse av lover og forskrifter som omhandler dyrehold og velferd.
 • Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk.
 • Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan den defineres.
 • Kjenne komparative aspekter om velferd i moderne husdyrhold.

Ferdigheter:

 • Kan vurdere velferd hos fisk i oppdrett
 • Kan måle velferd ut fra bruk av velferdsindikatorer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

En skriftlig eksamen, 3 timer. Gradering: bestått/ ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-3613
 • Tidligere år og semester for dette emnet