Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet til Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Teoretisk og praktisk grunnlag for å få forstå begrepet fiskevelferd. Studentene vil få en innføring i og oversikt over betydningen av fiskevelferd for økonomiske og bærekraftig produksjon.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2504 Fish Physiology

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

En skriftlig eksamen, 3 timer. Gradering: bestått/ ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.