vår 2022
SVF-1204 Organisasjon og sikkerhet - 10 stp

Sist endret: 22.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for opptak til høstsemesteret og 1. desember for opptak til vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SS131 Offentlig organisering og styring 10 stp

Innhold

Emnet vil først fokusere på ulike organisasjonsteoretiske perspektiv. Det blir lagt vekt på hvordan organisasjoners strukturmessige og aktørmessige faktorer medvirker til å forme individuell og organisatorisk atferd. Videre vil emnet fokusere påhvordan arbeidsorganisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten i.

Emnet vil bl.a. belyse følgende tema:

 • Ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
 • Ulike tilnærminger til å måle og beskrive sikkerhet i organisasjoner.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • har opparbeidet forståelse for ulike tilnærminger til å analysere organisasjoner.
 • har opparbeidet kunnskap om ulike modeller for organisasjoner oppbygning og funksjon
 • har opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for hvordan organisasjoner jobber for å maple og beskrive sikkerhet.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan vurdere organisasjoners opp bygning og funksjon med referanse til teori.
 • kan vurdere styrker og svakheter ved ulike perspektiver på sikkerhet i organisasjoner.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har forståelse for organisasjonsprosesser
 • kan organisere og presentere gruppearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 timer forelesninger, 16 timer seminar/øvinger.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - E, F - stryk.

For å få adgang til eksamen kreves det at 75 % av arbeidskravet, som består av obligatoriske innleveringer og deltakelse på seminarene, må være godkjent.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1204
 • Tidligere år og semester for dette emnet