Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-1204 Organisasjon og sikkerhet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS131 Offentlig organisering og styring 10 stp

Innhold

Emnet vil først fokusere på ulike organisasjonsteoretiske perspektiv. Det blir lagt vekt på hvordan organisasjoners strukturmessige og aktørmessige faktorer medvirker til å forme individuell og organisatorisk atferd. Videre vil emnet fokusere påhvordan arbeidsorganisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten i.

Emnet vil bl.a. belyse følgende tema:


Søknadsfrist

1. juni for opptak til høstsemesteret og 1. desember for opptak til vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 timer forelesninger, 16 timer seminar/øvinger.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - E, F - stryk.

For å få adgang til eksamen kreves det at 75 % av arbeidskravet, som består av obligatoriske innleveringer og deltakelse på seminarene, må være godkjent.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.