vår 2021
SOK-3010 Advanced Macroeconomics - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Studiepoengreduksjon

SØ-431 Sosialøkonomi hovedfag, deleksamen i makroøkonomi I 9 stp

Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOK-3010