Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SOK-3010 Advanced Macroeconomics - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 14.05.2021 innlevering 14.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SØ-431 Sosialøkonomi hovedfag, deleksamen i makroøkonomi I 9 stp
Undervisning Vår 2021
Første gang:se timeplan på nett
Forelesning prof. Stein Eirik Østbye
Seminar prof. Stein Eirik Østbye