høst 2021
MUS-3100 Hovedinstrument 1 - 20 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Innstudering og framføring av et omfattende repertoar, der studentens interessefelt og personlige musikalske preferanser vektlegges. Studentens egen rolle i utvikling av kunstneriske og instrumentale ferdigheter står sentralt. Repertoar planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer og medspillere (repetitør, band/ensembler). Deltakelse i skolens ensembler og konserter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan anvende kunnskap om å analysere kunstneriske intensjoner
 • kan vurdere kunstneriske intensjoner innenfor valgt område for musikalsk fordypning
 • har avansert kunnskap om repertoar, utøvende tradisjoner og kunstnerisk praksis innenfor sitt fordypningsområde

Ferdigheter:

 • kan virkeliggjøre og uttrykke kunstneriske intensjoner
 • kan anvende kunnskap og relevante metoder for vurdering av egen utøverkompetanse og profil
 • kan reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid

Kompetanse:

 • Er kjent med gjeldende standarder for fremragende kvalitet innenfor eget hovedinstrument og fordypningsområde
 • har høy bevissthet om standarder for fremragende kvalitet innenfor eget instrument og fordypningsområde
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og veiledning foregår individuelt og i grupper. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Samspill og deltakelse i skolens ensembler og prosjekter. Emnet går over to semestre.

Eksamen

 Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Deltakelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet
 • Utøvende semesterprøve ca. 30 minutter

Eksamensordning:

Presentasjon avholdt som en konsert eller tilsvarende kunstnerisk format.

Omfang: 30 minutter

Vurderes med Bestått/ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MUS-3100