Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-3100 Hovedinstrument 1 - 20 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Innstudering og framføring av et omfattende repertoar, der studentens interessefelt og personlige musikalske preferanser vektlegges. Studentens egen rolle i utvikling av kunstneriske og instrumentale ferdigheter står sentralt. Repertoar planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer og medspillere (repetitør, band/ensembler). Deltakelse i skolens ensembler og konserter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og veiledning foregår individuelt og i grupper. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Samspill og deltakelse i skolens ensembler og prosjekter. Emnet går over to semestre.

Eksamen

 Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Eksamensordning:

Presentasjon avholdt som en konsert eller tilsvarende kunstnerisk format.

Omfang: 30 minutter

Vurderes med Bestått/ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester