høst 2021
STE-2802 Romfysikk og astronomi - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Emneavvikling er avhengig tilstrekkelig antall studenter.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1848 Romfysikk og astronomi 10 stp

Innhold

Solens oppbyggning, Solens ytre lag, Solvinden, magnetosfæren, ionosfæren, de ulike atmosfærelagene og nordlys. Lys og teleskop. Gravitasjon og planeters bevegelser. Forming av solsystemet. Ulike planeter med måner. Karakterisering av stjerner. Galakser.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper om

 • Fysiske prosesser i atmosfæren i sol-jord systemet.
 • Forstå hvordan vår forståelse av verdensrommet er nær knyttet til grunnleggende fysikk og teknologisk utvikling.
 • Jordas indre, magnetfelt, atmosfære, magnetosfære og ionosfære sammenlignet dette med andre planeter i og utenfor solsystemet.
 • Stjernes fysikk og utvikling, stjernesystemer, galakser, kosmologi, samt muligheten for liv i universet.

Ferdigheter

 • Erfaring med et 20" f/5 Newton teleskop. Presentasjonserfaring.

Generell kompetanse

 • Gi studentene et oversiktsbilde av sol-jord systemet og de viktigste fysiske prosessene som styrer den øvre atmosfæren og forholdene i magnetosfæren. Gi kunnskap om jorda som planet og hvordan den vekselvirker med det nære verdensrom (sola og planetsystemet), og inngår i et større system av stjerner og galakser som danner vårt observerbare univers. Arbeide i grupper og presentasjon av gruppeprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og prosjektarbeid

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid.

Eksamen og Vurdering

Avsluttende skriftlig eksamen (5 timer) som teller 100% av totalkarakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2802