Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

STE-2802 Romfysikk og astronomi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1848 Romfysikk og astronomi 10 stp

Innhold

Solens oppbyggning, Solens ytre lag, Solvinden, magnetosfæren, ionosfæren, de ulike atmosfærelagene og nordlys. Lys og teleskop. Gravitasjon og planeters bevegelser. Forming av solsystemet. Ulike planeter med måner. Karakterisering av stjerner. Galakser.

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Emneavvikling er avhengig tilstrekkelig antall studenter.


Hva lærer du

Kunnskaper om

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og prosjektarbeid

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid.

Eksamen og Vurdering

Avsluttende skriftlig eksamen (5 timer) som teller 100% av totalkarakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 03.12.2021 innlevering 03.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.