vår 2021
STE-2603 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 18.08.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk 10 stp

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere. Oversikt «Protocol layering».

Anbefalte forkunnskaper

ELE-2502 Elektronikk 1, ELE-2503 Digitalteknikk, ETE-2501 Elektrisitetslære, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1885 Analog og digital elektronikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper om

 • Metoder for analog og digital transmisjon og modulasjon.
 • Om hvordan instrumentering for å måle relevante parametre fungerer.
 • Kretsløsninger for å realisere ulike typer modulasjon.
 • Deling av ressurser ved ulike typer multipleks.
 • Linjetransmisjonsteori og betingelser for effektiv signaloverføring på fysiske medier.
 • Hvordan antenner fungerer
 • Digital kommunikasjon over radionettverk, eks X25 og over satellitt-nettverk, slik som CCSDS Space Packet protocol.
 • Være noe orientert om komponenter som brukes innenfor mikrobølgeteknikk.
 • «Protocol layering»

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av elementære parametere for kommunikasjon.
 • Ha praktisk erfaring med instrumentering for signalanalyse, spesielt spektralanalyse.
 • Ha praktisk erfaring med bruk av kretser for kommunikasjon.
 • Kunne stille opp linkbudsjett mellom en trådløs sender til en mottaker.

Generell kompetanse

 • Forstå prinsippene for elektronisk kommunikasjon. Få erfaring med analyse av signaler, både teoretisk og praktisk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Godkjent 6 st laboratorieoppgaver.
 • Godkjent 3 st innleveringer.

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og 5 timers skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2603