Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STE-2603 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere. Oversikt «Protocol layering».

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Hva lærer du

Kunnskaper om

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og 5 timers skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.


Dato for eksamen

Mappeevaluering utlevering 02.05.2021 innlevering 02.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk 10 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning f.lekt. Stig Arne Bjørk