høst 2020
AUT-1500 Datakommunikasjon - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Grunnleggende datakommunikasjon:

Ulike typer signal, litt historikk om datakommunikasjon, transmisjonsmedia, transmisjonsegenskaper.

Analog & digital modulering:

Tradisjonelle analoge moduleringsmetoder: amplitude-, frekvens-, og fasemodulering. Tradisjonelle digitale moduleringsteknikker: ASK, FSK, PSK og QPSK.

 ISO-OSI modell:

OSI-modellen (hovedvekt på de 3 nedre lagene), standarder, anvendelser, topologier, aksessmetoder og protokoller.

Fysiske standarder:

Asynkron og synkron kommunikasjon. RS232, RS485, USB.

Signaloverføring:

Installasjon, kabling, terminering, jording og støyskjerming. Konfigurering og feilsøking.

Modbus-protokollen:

Modbus vs. OSI, overføringsmodi, data-rammer, feilsjekk­metoder, koding. Adressering og spørring.

Datanett:

Ethernet (LAN/WAN), protokoller som TCP/IP og UDP. Nettverk-enheter som hub, switch, modem, og rutere. Nettverks-topologier og klassifisering. Nettverksparametere som tjenestekvalitet og kødannelse. Praktisk innføring i datanett.

Trådløs kommunikasjon:

WiFi (802.11), RF-baserte protokoller som ZigBee, Bluetooth.

Profibus:

Anvendelse. Topologi. Installasjon, kabling, terminering, skjerming og jording. DP- og PA-protokollen. GSD-filer og konfigurering av enheter. Meldingsformat. Telegramtyper. Bussparametere og syklustid.

OPC:

Generell arkitektur og standarder.


Hva lærer du

Kunnskap

Grundig kunnskap om fundamentet og terminologien i data­kommunikasjon. Dette gjelder:

 • Fysiske standarder/ kabling
 • Signaler og analog og digital modulasjon
 • Nettverkstopologier, adressering, og ulike aksessmetoder
 • Standardene RS-232, USB, Profibus, Modbus, Ethernet.

Ferdigheter

 • Kan ulike former for feilsjekk
 • Kan ulike modulasjonsmetoder
 • Kan kople opp utstyr og konfigurere hardware og software for nettverks-protokollene Profibus, Modbus, og Ethernet

Generell kompetanse

 • Forstår hva datakommunikasjon er og hvordan utstyr kan kommunisere sammen.
 • Forstår grunnleggende modulasjonsmetoder.
 • Har god forståelse av dataprotokoller, essensielle begrep og terminologi relatert til datakommunikasjon.
 • Kjenner til flere ulike standarder innen datakommunikasjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

28t forelesning og 15t lab. Teoretiske øvinger og lab.-oppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

 • 5 av 6 godkjente øvinger
 • Alle obligatoriske lab.-oppgaver

Eksamen:

3 timers skriftlig eksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-1500
 • Undersider