Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

AUT-1500 Datakommunikasjon - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Grunnleggende datakommunikasjon:

Ulike typer signal, litt historikk om datakommunikasjon, transmisjonsmedia, transmisjonsegenskaper.

Analog & digital modulering:

Tradisjonelle analoge moduleringsmetoder: amplitude-, frekvens-, og fasemodulering. Tradisjonelle digitale moduleringsteknikker: ASK, FSK, PSK og QPSK.

 ISO-OSI modell:

OSI-modellen (hovedvekt på de 3 nedre lagene), standarder, anvendelser, topologier, aksessmetoder og protokoller.

Fysiske standarder:

Asynkron og synkron kommunikasjon. RS232, RS485, USB.

Signaloverføring:

Installasjon, kabling, terminering, jording og støyskjerming. Konfigurering og feilsøking.

Modbus-protokollen:

Modbus vs. OSI, overføringsmodi, data-rammer, feilsjekk­metoder, koding. Adressering og spørring.

Datanett:

Ethernet (LAN/WAN), protokoller som TCP/IP og UDP. Nettverk-enheter som hub, switch, modem, og rutere. Nettverks-topologier og klassifisering. Nettverksparametere som tjenestekvalitet og kødannelse. Praktisk innføring i datanett.

Trådløs kommunikasjon:

WiFi (802.11), RF-baserte protokoller som ZigBee, Bluetooth.

Profibus:

Anvendelse. Topologi. Installasjon, kabling, terminering, skjerming og jording. DP- og PA-protokollen. GSD-filer og konfigurering av enheter. Meldingsformat. Telegramtyper. Bussparametere og syklustid.

OPC:

Generell arkitektur og standarder.


Hva lærer du

Kunnskap

Grundig kunnskap om fundamentet og terminologien i data­kommunikasjon. Dette gjelder:

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

28t forelesning og 15t lab. Teoretiske øvinger og lab.-oppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

Eksamen:

3 timers skriftlig eksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
Lab uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
overing. Jill-Iren Karlsen Kvitberg