høst 2020
DTE-2505 Operativsystemer - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i datateknikk, matematikk og programmering.


Innhold

 • Installasjon og oppsett av Linux klienter og tjenere.
 • Administrasjon og drift av systemer.
 • Installering av programmer for Linux.
 • Filsystemer, prosesser, rettigheter.
 • Skallprogrammering.


Anbefalte forkunnskaper

DTE-1500 Programmering 0, DTE-2508 Programmering 0

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunne forklare operativsystemets oppbygging og dets viktigste oppgaver.
 • Kjenne til operativsystem generelt og Linux spesielt.
 • Ha kjennskap til virtualiseringsteknologier for bruk med operativsystemer.
 • Kjenne til installeringsmekanismer for drift, vedlikehold og oppgradering av systemer.
 • Kjenne til metoder, mekanismer og språk for å skrive skript og programmer til bruk i vedlikehold og administrasjon av systemet.
 • Kjenne til sikkerhetsmessige momenter vedrørende drift og bruk av systemet.

Ferdigheter:

 • Kunne installere og sette i drift operativsystemet Linux på egen PC og på en virtuell tjener.
 • Kunne opprette, terminere og administrere brukere med tilhørende ressursdeling på systemet.

Kompetanse:

 • Tilegning av grunnleggende kunnskaper innenfor operativsystemer og operativsystem tjenester.
 • Kunne gi anbefalinger om valg av operativsystem og distribusjon.
 • Forståelse for flerbrukersystemer og administrasjon av systemet og brukere på systemet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med obligatorisk arbeid. Alle forelesninger og nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • 8 obligatoriske øvinger som leveres uten manglende deler innen gitte tidsfrister. Alle må godkjennes.
 • For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering:

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Karakter i emnet settes på bakgrunn av flere karaktergivende tester med hovedsakelig flervalgsspørsmål.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift 5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: DTE-2505
 • Undersider