Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

DTE-2505 Operativsystemer - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i datateknikk, matematikk og programmering.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med obligatorisk arbeid. Alle forelesninger og nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen og vurdering:

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Karakter i emnet settes på bakgrunn av flere karaktergivende tester med hovedsakelig flervalgsspørsmål.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 08.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.lekt. Hans Olofsen