høst 2020
RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter ved bachelor i russisk, bachelor i  russlandstudier, og årsstudium i russisk. De som tar syv-ukersemnet i Petrozavodsk tar dette istedenfor RUS-1314.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne.

9199- enkeltemne lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet er et intensivt kurs over 7 uker i praktisk russisk organisert ved UiT som et alternativ for studenter som ikke reiser til Petrozavodsk. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • utvidet og befestet sine kunnskaper om grunnleggende grammatiske konstruksjoner i russisk
 • utvidet ordforrådet sitt relatert til ulike situasjoner

Ferdigheter

Studentene kan:

 • bruke russisk i praksis, skriftlig og muntlig
 • oversette tekster til russisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs ved UiT Norges arktiske universitet og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Være til stede på minst 70% av undervisningen
 • Levere inn og få godkjent minst 70% av oversettelsesoppgavene (minst 5 av de 7 oversettelsene)
 • En lytteprøve må gjennomføres med godkjent resultat

Eksamen består av:

 • en skriftlig eksamen på 3 timer
 • en muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Den skriftlige prøven er en oversettelse av en ukjent norsk tekst på ca. 150 ord til russisk.

Muntlig eksamen omfatter:

 • lytte til ukjent russisk tekst og svare på spørsmål til teksten
 • lese russisk tekst og oversette teksten til norsk
 • samtale på russisk om emne fra pensum

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig teller 50% og muntlig 50%. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1314
 • Undersider