Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter ved bachelor i russisk, bachelor i  russlandstudier, og årsstudium i russisk. De som tar syv-ukersemnet i Petrozavodsk tar dette istedenfor RUS-1314.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet er et intensivt kurs over 7 uker i praktisk russisk organisert ved UiT som et alternativ for studenter som ikke reiser til Petrozavodsk. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne.

9199- enkeltemne lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs ved UiT Norges arktiske universitet og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Den skriftlige prøven er en oversettelse av en ukjent norsk tekst på ca. 150 ord til russisk.

Muntlig eksamen omfatter:

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig teller 50% og muntlig 50%. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 01.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Elena Bjørgve
Eksamen Arbeidskrav: XX Eksamen: Uke 39 eller 40. Eksamensdato kan forandres.