vår 2020
BED-2015 Kommersialisering - 10 stp

Sist endret: 27.11.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Kurset BED-2015 handler om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept og forretningsplan. Kurset er også obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen. Dette kurset har et sterkt praktisk preg. Studentene jobber i team (1-4) og med "learning by doing". Det skal baseres på kunnskap studentene har ervervet seg gjennom andre kurs, i tillegg til litteratur rundt ideer, forretningsmodell, forretningsplan og økonomi.

Det anbefales sterkt å delta på forelesningene og seminarene.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Målet med kurset er å lage en forretningsplan, som også er eksamensoppgaven.

Studenten vil få praktisk kunnskap om hvordan...

  ..ideer oppstår og utvikles

               ...skape et godt team

              ...lage en markedsstrategi

              ...hvordan gjennomføre en markedsanalyse / undersøkelse

             ...utvikle en forretningsmodell

             ...lage budsjetter for din ide

            ...utvikle en forretningsplan

 

Ferdigheter

Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering går bare raskere og raskere samtidig som

verden blir "mindre og mindre". Dette betyr at konkurransen også er ekstremt mye større enn

den var for bare noen år siden, samtidig som dette gir også flere muligheter.

 

Målet med kurset er at studenten skal...

  • se muligheter og bli løsningsorientert
  • bli mer kreativ
  • innovere
  • bli mer brukerorientert
  • kunne få de verktøy en trenger for å bli gründer selv        

 

Kompetanse

Studenten skal kunne forstå hvordan en utvikler en ide til et mulig forretningskonsept De skal

kunne forstå en ides forretningspotensiale og kunne estimere ressursbehov for mulig videreutvikling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe (40%) og hjemmeoppgave i gruppe (60%). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-2015
  • Undersider