Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2015 Kommersialisering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Kurset BED-2015 handler om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept og forretningsplan. Kurset er også obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen. Dette kurset har et sterkt praktisk preg. Studentene jobber i team (1-4) og med "learning by doing". Det skal baseres på kunnskap studentene har ervervet seg gjennom andre kurs, i tillegg til litteratur rundt ideer, forretningsmodell, forretningsplan og økonomi.

Det anbefales sterkt å delta på forelesningene og seminarene.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Målet med kurset er å lage en forretningsplan, som også er eksamensoppgaven.

Studenten vil få praktisk kunnskap om hvordan...

  ..ideer oppstår og utvikles

               ...skape et godt team

              ...lage en markedsstrategi

              ...hvordan gjennomføre en markedsanalyse / undersøkelse

             ...utvikle en forretningsmodell

             ...lage budsjetter for din ide

            ...utvikle en forretningsplan

 

Ferdigheter

Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering går bare raskere og raskere samtidig som

verden blir "mindre og mindre". Dette betyr at konkurransen også er ekstremt mye større enn

den var for bare noen år siden, samtidig som dette gir også flere muligheter.

 

Målet med kurset er at studenten skal...

 

Kompetanse

Studenten skal kunne forstå hvordan en utvikler en ide til et mulig forretningskonsept De skal

kunne forstå en ides forretningspotensiale og kunne estimere ressursbehov for mulig videreutvikling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe (40%) og hjemmeoppgave i gruppe (60%). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Emnet overlapper disse emnene

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisningsted forelesning (velg sted) uni.lekt. Håvar Brattli
Forelesning uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne
Seminar uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne