høst 2019

PRO-2001 Materiallære og Maskindeler - 10 stp

Sist endret: 16.05.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Søknadskode 9391.

Innhold

Materiallære:

Fremstilling, oppbygging og egenskaper til konstruksjonsmaterialer, spesielt stål, pulvermetaller, lettmetaller, plast og komposittmaterialer. Materialprøving og -testing. Legeringer, varmebehandling, sveisemetallurgi, materialvalg, tilvirkningsmetoder. Grunnleggende kjemiske prosesser ved korrosjon. Ulike korrosjonsformer, korrosjonsvern, anodisk- og katodisk beskyttelse, naturlige og pålagte overtrekk, konstruktive tiltak.

Maskindeler:

Last- og spenningsanalyse, stivhet og deformasjon. Dimensjonering i forhold til statiske og dynamiske laster. Maskindynamikk. Mekanismer og transmisjoner. Beskrivelse og dimensjonering av sammenføyningsmetodene sveis, skruer og krympeforbindelser. Konstruksjon av de viktigste maskinelementene, herunder aksler, glide- og rullingslager, bremser og koplinger, fjærer og dempere, svinghjul, reim- og kjedeoverføringer, tannhjul, trykkrør og -tanker

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1011 Anvendt mekanikk

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Konstruksjonsmaterialers oppbygging og tilvirkningsmetoder
 • De viktigste materialegenskapene
 • De fysiske og kjemiske betingelsene for korrosjon og tiltak for å motvirke korrosjon.

Ferdigheter:

 • Kan gjennomføre materialprøving
 • Kan gjøre materialvalg knyttet til tekniske løsninger
 • Kan vurdere tiltak for korrosjonsbeskyttelse
 • Kan dimensjonere kritiske maskindeler på bakgrunn av statiske og dynamiske laster
 • Kan dimensjonere ulike typer sammenføyninger

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i konstruksjonsmessige muligheter og begrensninger gjennom materialvalg.
 • Forstår ulike maskinkomponenters funksjon og hvordan disse dimensjoneres.
 • Kan vurdere de viktigste funksjonelle og styrkemessige forhold ved maskinkonstruksjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2 timer forelesning per uke. Obligatorisk laboratoriearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 3 regneøvinger
 • 4 laboratorieoppgaver

Eksamen og vurdering:

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Teknisk formelsamling med tabeller (uten notater). Kalkulator.  

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG401-3 Material- og korrosjonslære 5 stp
PG420 Maskindeler 5 stp