Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PRO-2001 Materiallære og Maskindeler - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Materiallære:

Fremstilling, oppbygging og egenskaper til konstruksjonsmaterialer, spesielt stål, pulvermetaller, lettmetaller, plast og komposittmaterialer. Materialprøving og -testing. Legeringer, varmebehandling, sveisemetallurgi, materialvalg, tilvirkningsmetoder. Grunnleggende kjemiske prosesser ved korrosjon. Ulike korrosjonsformer, korrosjonsvern, anodisk- og katodisk beskyttelse, naturlige og pålagte overtrekk, konstruktive tiltak.

Maskindeler:

Last- og spenningsanalyse, stivhet og deformasjon. Dimensjonering i forhold til statiske og dynamiske laster. Maskindynamikk. Mekanismer og transmisjoner. Beskrivelse og dimensjonering av sammenføyningsmetodene sveis, skruer og krympeforbindelser. Konstruksjon av de viktigste maskinelementene, herunder aksler, glide- og rullingslager, bremser og koplinger, fjærer og dempere, svinghjul, reim- og kjedeoverføringer, tannhjul, trykkrør og -tanker


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2 timer forelesning per uke. Obligatorisk laboratoriearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen og vurdering:

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Teknisk formelsamling med tabeller (uten notater). Kalkulator.  


Emnet overlapper disse emnene

PG420 Maskindeler 5 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Tor Schive
sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab sr.ing. Jim Asle Olsen