vår 2019

ERN-2000 Humanfysiologi del 1 - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i ernæring.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Dette emnet omhandler oppbygging og funksjon til sansene og nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet, det endokrine systemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og nyrene/urinveiene

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn

Hva lærer du

  • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike vev
  • Gjøre rede for hvordan nervesystemet og det endokrine systemet er organisert og fungerer som kroppens to kommunikasjonssystemer
  • Beskrive struktur og funksjon til kroppens sanseorganer, inkludert smertesansen
  • Beskrive skjelettets oppgaver og anatomiske strukturer
  • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike typer muskulatur
  • Beskrive de anatomiske strukturer i respirasjons- og sirkulasjonssystemet og nyrene/urinveiene, og gjøre rede for hvordan disse bidrar for å opprettholde homeostase

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, laboratorieundervisning og praksis

Eksamen

Eksamen: 5 timers skoleeksamen som bedømmes med karakterskale A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Laboratoriekurs med innlevering av laboratorierapport
  • Deltakelse på gruppearbeid med innlevering av spørsmålssett
  • Deltakelse på kjøkkenlab
  • Delta i praksis

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) 5 stp

Pensum

Informasjon om pensum blir gitt ved oppstart av emnet.

 

Menneskets fysiologi av Sand, Sjaastad og Haug som gjelder, 2 utgave, 2.opplag 2016.Kontakt
Anine-T-Andersen

Andersen, Anine Therese


Studiekonsulent
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no

199000_5315611751_9225_n.jpg

Britt Nanny Fuglesteg


Førstelektor i fysiologi
Telefon: +4777645749 britt.fuglesteg@uit.no