høst 2018

SOA-1009 Natur og samfunn - 10 stp

Sist endret: 28.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Dette er et valgemne for bachelorstudenter i sosialantropologi. Emnet kan også inngå i andre bachelorprogrammer innen samfunnsfag og humaniora.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Forelesninger og eksamen gis kun i høstsemesteret.

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende emner.

Innhold

Forhold til naturomgivelsene er en av de store utfordringene menneskeheten står overfor. Utslipp av klimagasser, reduksjon av biologisk mangfold og overutnyttelse av ressurser setter alvorlige spørsmål ved menneskelige relasjoner til - og forståelse for sine naturlige omgivelser. Samtidig er dyr og naturlig miljø på mange ulike måter livsviktige for både menneskelig identitet og eksistens. Emnet tar opp disse forskningstema i bred forstand.

Hva lærer du

Studenter som har fullført og bestått emnet, skal ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper•

  • ha grunnleggende kunnskap om antropologiske perspektiver på menneske - natur relasjoner.
  • ha grunnleggende kunnskaper om antropologiske perspektiver på ressursforvaltning.
  • ha grunnleggende kunnskaper om fagretningen antrozoologi, som studerer relasjoner mellom mennesker og dyr

Analytisk forståelse

  • å kunne reflektere over og ha forståelse for folks kunnskap, adferd og følelser overfor natur.
  • å kunne anvende ulike antropologiske tilnærminger til forhold mellom mennesker og dyr.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Semesteroppgave og hjemmeeksamen kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av til sammen 12 dobbeltimer forelesninger og seminarer.

Eksamen

ARBEIDSKRAV:

En semesteroppgave bestående av 2000 ord (5-6 sider) over et gitt emne. Oppgaven vil bli vurdert som bestått/ikke bestått.

EKSAMEN:

Avsluttende eksamen består av en hjemmeeksamen med gitt tema på ca. 3500 ord (ca.10 sider), skrevet over en uke.

Karakterer fra A til F for bestått og F er ikke bestått.

Eksamensresultatene annonseres på Stud.Web senest 3 uker etter innleveringsfristen.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Emnet er åpent for kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 08.11.2018 innlevering 15.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-1002 Økologiske tilpasninger 10 stp
SOA-1008 Økologisk antropologi 10 stp

Pensum

Pensu

  • Dyr i menneskelige kulturer

 

Haraway, D., N. Ishikawa, S. F. Gilbert, K. Olwi¿g, A. L. Tsing & N. Bubandt (2016), ¿Anthropologists Are Talking ¿ About the Anthropocene¿, In: Ethnos, Vol. 81:3, pp. 535-564. 29 s.

 

Hurn, Samantha (2012), `From Anthropocentricity to Multi-species Ethnography¿, In: Humans and Other Animals. Cross-Cultural Perspectives on Human-Animal Interactions, Chapter 16, London: PlutoPress, ISBN 978-0-745-33120-1, pp. 202-220. 18 s.

 

Ingold, Tim (1988), `The animal in the study of humanity¿, In: Ingold, Tim (ed.), What is an Animal?, London: Routledge, ISBN 0-415-09556-5, pp. 84-99. 15 s.

Myrstad, Ragnhild 1996: Bjørnegraver i Nord-Norge. Spor etter den samiske bjørnekulten. Hovedoppgave i arkeologi, Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. 87 s. http://hdl.handle.net/10037/12845

 

Olsen, Bror 2018: The Char and the Oystercatcher. Value and human-animal relationships in Redfjord, North Norway. Under publisering. 20 s.

  • Ressursforvaltning

Araral, E., 2014.   Ostrom, Hardin and the commons: A critical appreciation and a revisionist view. In Environmental Science & Policy, Volume 36, February 2014, Pages 11-23                      13 s.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901113001470

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901113001470

 

Arntsen, B., 2018.   Aggravated uncertainty. The dubious influence of a modern management regime on Lake Chad fisheries. In Aspen,H. og Fyhn,H.(eds.) Edges of global transformation: Ethnographies of uncertainty. Lexington books.                                                       18 s.

 

Bateson, G. 1987 (1972).  Ecology and flexibility in Urban Civilization. In Steps to an Ecology of Mind. Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey London.                                        11 p.

 

Berkes, F., D. Feenes, B.J. McCay and J.M: Acheson (1989). The Benefits of the Commons. Nature, Vol 340, pp 91-93.                                                                                                                 3. phttps://www.nature.com/articles/340091a0

https://www.nature.com/articles/340091a0

 

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science 162: 1243-1248.   6 p.http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full

http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full

 

McCay, B.J. and J. M. Acheson (1987). Human Ecology of the commons. In McCay B.J and J. M.Acheson: The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources. The University of Arizona Press, side 1-34. 35 p.

 

Olsen, Bror 2012: Her e ikke plass. Fritidsfiske, næringsutvikling og trivsel på bygda I Bringslid, Mary Bente: Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 251 ¿ 274. ISBN 978-82-304-0079-1 23 s.

 

Olsen, Bror og Thuen, Trond 2013: Secret Places: on the Management of Knowledge and Information About Landscape and Yields in Northern Norway. Human ecology, volume 41: 273 ¿ 283. ISSN 0300-7839. 10 sider.

 

Ostrom, E. (1990).  The Evolution of Institutions for Collective Actions. Cambridge. Chapter 1 Reflections on the Commons. Pp 1-28                                                                                  29

Film:

Arntsen, B.    The Fish that Disappeared. 38 min. English/French/Norwegian subtitles. (On the management of the fish resources of Lake Chad in Central Africa). Published and peer reviewed by Journal of Anthropological Film in January 2018.

  • Tradisjonell økologisk kunnskap.

Berkes, F. (1999). Sacred ecology : traditional ecological knowledge and resource management. Philadelphia: Taylor & Francis. kap. 1 (s. 1-20) ISBN: 1560326948 20 sider.

 

Eira, I. M. G., Jaedicke, C., Magga, O. H., Maynard, N. G., Vikhamar-Schuler, D., & Mathiesen, S. D. (2013). Traditional Sámi snow terminology and physical snow classification¿Two ways of knowing. Cold Regions Science and Technology, 85, 117-130. doi:10.1016/j.coldregions.2012.09.004. 13 sider

 

Johnsen, K. I., S. D. Mathiesen, and I. M. G. Eira. 2017. Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge systems: a participatory study. Ecology and Society 22(4):33. https://doi.org/10.5751/ES-09786-220433 ISSN: 0165-232X 13 siderhttps://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss4/art33/https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss4/art33/

https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss4/art33/

 

Meløe, J. (1988). The two landscapes of northern Norway. Inquiry, 31(3), 387-401. doi:10.1080/00201748808602163. ISSN : 0020-174X 14 sider

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08003839008580385?needAccess=true

 

Kalland, A., 2000     Indigenous Knowledge: Prospects and Limitations. I Ellen,R. et al. (red.) Indigenous Environmental Knowledge and its Transformations. Harwood Academic Publishers, Amsterdam.319 ¿ 335. 16 s.

  • Matkultur og natur

 

Film:

Crawford, Peter I. (2018), Pileni ¿Paualala¿. Dried Giant Clam in the Reef Islands, Aarhus: Intervention Press, 18 mins.

 

Ijken, Jan Van (2014), Facing Animals, Deckert Distribution GmbH, 29 minutes.

 

Litteratur:

Crawford, Peter I. (2018), `The Taste of Reef. Changing Food Preferences and Taste in a Solomon Island Archipelago over Forty Years¿, In: Counihan, C. & S. Højlund, Making Taste Public. Ethnographies of Food and the Senses, London: Bloomsbury, ISBN 978-1-350-05268-0, pp. 39-50.11 s.

 

Green, Amanda (2018), `Reindeer fat and the taste of place in Sámi food activism¿, In: Counihan, C. & S. Højlund, Making Taste Public. Ethnographies of Food and the Senses, London: Bloomsbury, ISBN 978-1-350-05268-0, 10 s.

 

Guzma¿n A¿lvarez, J. R. (2016). The Image of a Tamed Landscape: Dehesa through History in Spain. Culture & History Digital Journal 5(1), 1-17. 17 s.http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/article/view/90/312http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/article/view/90/312

http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/article/view/90/312

 

 

Lien, Marianne E. (2004), `Dogs, Whales and Kangaroos: Transnational Activism and Food Taboos¿, In: Lien, M. E. & B. Nerlich (Eds.), (2004) The Politics of Food. Oxford & New York: Berg, ISBN 1-85973-853-2, pp. 179-197. 18 s.

 

Mintz, S. W., & Du Bois, C. M. (2002). The anthropology of food and eating. Annual review of anthropology 31(1), 99-119. 20 s.https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011

 

Pitt-Rivers, J. A. (1954), `Occupation and Wealth. (i) Agriculture¿, Chapter III in Pitt-Rivers, J. A., The People of the Sierra, London: Weidenfeld & Nicholson, pp. 34-47. 13 s.

Weiss, B. (2011) Making Pigs Local: Discerning the Sensory Character of Place. Cultural Anthropology 26(3), 438-61. 23 s.https://culanth.org/articles/14-making-pigs-local-discerning-the-sensoryhttps://culanth.org/articles/14-making-pigs-local-discerning-the-sensory

https://culanth.org/articles/14-making-pigs-local-discerning-the-sensory

 

529 siderKontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no