vår 2018

ERG-2030 Helse, aktivitet og deltakelse hos eldre - 12 stp

Sist endret: 25.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Ukjent |

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 14.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Undervisning Vår 2018
Første undervisning; se timeplanen på nett
Forelesning f.aman. Astrid Gramstad
f.lekt. Rita Jannie Jentoft
f.lekt. Toril Agnete Larsen
uni.lekt. Toril Beate Røssvoll
uni.lekt. Astrid Vekve Nymo
uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
uni.lekt. Gunn Nilsskog
stip. Anniken Bogstrand
uni.lekt. Marianne Olsen
uni.lekt. Vegard Horne
Gruppe 1 stip. Anniken Bogstrand
Gruppe 2 uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
Ferdighetstrening f.lekt. Rita Jannie Jentoft
uni.lekt. Gunn Nilsskog
hvd.bibl. Grete Overvåg
stip. Anniken Bogstrand
uni.lekt. Vegard Horne
Seminar uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
uni.lekt. Gunn Nilsskog
stip. Anniken Bogstrand
uni.lekt. Vegard Horne