Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

ERG-2030 Helse, aktivitet og deltakelse hos eldre - 12 stp

Sist endret: 25.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Ukjent |

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 14.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan