Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

ERG-2030 Helse, aktivitet og deltakelse hos eldre - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 14.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2018
Første undervisning; se timeplanen på nett
Forelesning f.aman. Astrid Gramstad
f.lekt. Rita Jannie Jentoft
f.lekt. Toril Agnete Larsen
uni.lekt. Toril Beate Røssvoll
uni.lekt. Astrid Vekve Nymo
uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
uni.lekt. Gunn Nilsskog
stip. Anniken Bogstrand
uni.lekt. Marianne Olsen
uni.lekt. Vegard Horne
Gruppe 1 stip. Anniken Bogstrand
Gruppe 2 uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
Ferdighetstrening f.lekt. Rita Jannie Jentoft
uni.lekt. Gunn Nilsskog
hvd.bibl. Grete Overvåg
stip. Anniken Bogstrand
uni.lekt. Vegard Horne
Seminar uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
uni.lekt. Gunn Nilsskog
stip. Anniken Bogstrand
uni.lekt. Vegard Horne