vår 2017

ITE1827 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 04.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198.

Anbefalte forkunnskaper:

IGR1600 Matematikk I, ITE1829 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess eller ITE1835 PIA med elektrisitetslære.

Innhold

Første og andre ordens transferfunksjoner.

Bruk av differensialligninger, transferfunksjoner og tilstandsrom for å beskrive dynamiske systemer.

Bruk av Bodediagram, tidsanalyse samt frekvens- og transientanalyse for analyse av linære systemer.

Matematisk modellering av ulike elektriske og fysiske systemer, inkludert Laplacetransformasjon. 

Transportforsinkelse.

Virkning av endring i forsterkning i Bode-, Nyquist og Nichols-diagram.

Begrenset PI- og PD-regulator, ideelle P-, PI- og PID-regulatorer.

Stabilitetsbetraktninger for åpne og tilbakekoplede systemer. Rouths, Nichols og Bode-Nyquists stabilitets-kriterium.

Regulatoren sin plassering i prosessen, reguleringssløyfer og P&ID (TFS) skjema.

Praktisk prosesstyring med regulatorer oppbygget i maskinvare og i programvare (diskret regulering, Z-transformasjoner).

Multivariable systemer på tilstandsrom-form.

Anvendelse av simuleringsverktøy.

Foroverkobling og kaskaderegulering.

Systemkomponenter.

Regulatordesign ved hjelp av bodediagram, polplassering og Ziegler-Nichols metoder, samt følgeforhold og stabilitetsanalyse.

MATLAB/SIMULINK brukes som en integrert del av faget.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

- lineære modeller for elektriske og fysiske systemer

- prinsipper og strukturer for regulering av lineære systemer

- metoder for analyse av egenskaper ved linære systemer

- praktiske og teoretiske metoder for innstilling av regulatorparametre

Ferdigheter

Kandidaten kan:

- sette opp lineære matematiske modeller for elektriske og fysiske systemer

- analysere egenskapene ved kontinuerlige dynamiske systemer vha matematikk og simuleringsverktøy

- foreta analyse i tids- og frekvensplan, samt stabilitetsanalyse

- foreslå og sette opp reguleringsstrukturer for lineære systemer

- gjennomføre regulatorinnstiling vha egnede praktiske og/eller teoretiske metoder

- gjøre simuleringer av fysiske og elektriske systemer i Matlab/Simulink  

Generell kompetanse

Kandidaten har generell kompetanse innen:

- prosessforståelse og systemtenkning

- lineær systemer som representasjon av fysiske og elektriske system

- forskjellene mellom teoretiske løsninger og praktiske løsninger innen anvendelse av modellering og regulering  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesinger, laborasjoner og obligatoriske innleveringer

Programvare

Matlab/Simulink

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Seks av åtte øvinger, samt fire labrapporter må være godkjent for adgang til eksamen.

Vurdering

Avsluttende skriftlig eksamen (fem timer), som teller 100% av karakter i faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Dato for eksamen

Skriftlig 13.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

Leif Simonsen: Lineære systemer med MATLAB og PSPICE. Kompendium i to deler. Haugen, Finn.: Reguleringsteknikk. Akademika forlag, Trondheim. ISBN: 978-82-321-0217-4.  Roy Rasmussen: Prosessautomatisering og praktisk reguleringsteknikk. Kompendium, Høgskolen i Vestfold. Forelesningsnotater og utdelte materialer.
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett


Skip to main content