vår 2017
FRA-1111 Fransk litteratur I: Fransk litteraturhistorie med teksteksempler - 10 stp

Sist endret: 24.07.2017

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk.

Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende nivå I eller II (tidligere C- og B- språk) fra videregående skole.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Deler av undervisningen i dette emnet foregår ved det fransk/norske studiesenteret i Caen, normalt 4 uker i april/mai.

Emnet gir ei innføring i fransk litteraturhistorie med en del teksteksempler. Under studieoppholdet i Caen vil undervisningen samordnes med de øvrige universitetene og skal blant annet ta utgangspunkt i det som skjer i Caen, f. eks. teaterforestillinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

 • kunnskaper om karakteristiske trekk ved de viktigste retningene i fransk litteraturhistorie
 • kjennskap til noen sentrale franske forfattere og verker
 • forståelse av litteraturens rolle i fransk kultur og samfunn i forskjellige epoker

Ferdigheter:

Studentene kan:

 • gjøre rede for typiske trekk ved de forskjellige litteraturhistoriske retningene
 • foreta en sammenligning mellom forskjellige litteraturhistoriske retninger
 • identifisere noen tidstypiske litteraturhistoriske trekk i tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/fransk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

 • En muntlig presentasjon på fransk (10 - 15 minutter) over oppgitt emne som studentene har seks uker på å forberede.

Eksamen består av :

 • En 6 timers skoleeksamen.

Oppgavene skal besvares på fransk.

Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Le Petit Robert

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-101 Fransk litteratur 10 stp

Pensum

 • Jacques Vassevière et al, 2014, Manuel d'analyse des textes - Histoire littéraire et poétique, Armand Colin.
 • Kompendium for FRA-1111, til salgs ved Akademisk kvarter
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FRA-1111