Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

FRA-1111 Fransk litteratur I: Fransk litteraturhistorie med teksteksempler - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk.

Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende nivå I eller II (tidligere C- og B- språk) fra videregående skole.


Innhold

Deler av undervisningen i dette emnet foregår ved det fransk/norske studiesenteret i Caen, normalt 4 uker i april/mai.

Emnet gir ei innføring i fransk litteraturhistorie med en del teksteksempler. Under studieoppholdet i Caen vil undervisningen samordnes med de øvrige universitetene og skal blant annet ta utgangspunkt i det som skjer i Caen, f. eks. teaterforestillinger.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter:

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/fransk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av :

Oppgavene skal besvares på fransk.

Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Le Petit Robert

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 22.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FRA-101 Fransk litteratur 10 stp

Pensum

Undervisning Vår 2017
Første forelesning:
Forelesning f.aman. Helle Waahlberg