Spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin

Med forbehold om godkjenning av studieplan planlegges det oppstart av spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin fra høsten 2021.

 

Kunngjøring om opptak er publisert i juni utgaven av tannlegestidsskriftet "Tidene".

https://www.tannlegetidende.no/i/2020/6/m-1081

https://www.tannlegetidende.no/

For nærmere opplysninger kontakt:

Instituttleder Mohammed Al-Haroni mohammed.al-haroni@uit.no

Tlf. 776 48151

rådgiver Inger Anna Bensnes inger.a.bensnes@uit.no

Tlf. 776 49102