Spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin

Med forbehold om godkjenning av studieplan planlegges det oppstart av spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin fra høsten 2021.

 

Kunngjøring om opptak er publisert i juni utgaven av tannlegestidsskriftet "Tidene".

https://www.tannlegetidende.no/i/2020/6/m-1081

https://www.tannlegetidende.no/

For nærmere opplysninger kontakt:

Instituttleder Mohammed Al-Haroni mohammed.al-haroni@uit.no

Tlf. 776 48151

rådgiver Inger Anna Bensnes inger.a.bensnes@uit.no

Tlf. 776 49102

 


 

 

Mål og innhold:

Mål:

 • Kvalifisere kandidatene for spesialistkompetanse i oral kirurgi og oral medisin i henhold til regler godkjent av Helsedirektoratet
 • Bidra til å dekke behovet for spesialister i helsetjenesten, undervisning og forskning

Læringsutbytte:

Læringsmål:

Kandidaten skal etter gjennomført studium ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter ut over odontologisk grunnivå i:

1) Utredning og diagnostikk samt kirurgisk og medisinsk behandling i rehabilitering av pasienter med sykdommer, skader, smerter og misdannelser i tenner, munnhule, kjever og tilgrensende områder i ansiktet.

2) Kunne samarbeide med allmenntannleger, allmennleger og andre odontologiske og medisinske spesialister om behandling av pasienter som krever spesiell kompetanse

3) Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i oral kirurgi og oral medisin

 

Hvordan søke:

Opptakskrav:

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år på inntil ett år med bakgrunn i relevant forskningsarbeid.

Opptaksprosessen:

 • Det er per i dag totalt 2 studieplasser ved spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2020 med studiestart høsten 2021.
 • Søknad gjøres via Søknadsweb . Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Opptaket åpnet 16. juni 2020, og søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2020.
 • Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2021.
 • Link til annonse om opptak i "Tidene"     https://www.tannlegetidende.no/asset/blapdf2020/06/mobile/index.html

 

         Foreløpig studieplan ; Studieplan oral medisin/oral kirurgi