Ekstraordinære kurs og studier 2020

I forbindelse med koronautbruddet og den medfølgende ledigheten og usikkerheten mange opplever i enkelte bransjer, har UiT opprettet flere gratis ekstraordinære korte kurs og studier. Studiene er søkbar på UiTs EVU-web

Dette er ikke en utfyllende oversikt over UiTs videreutdanninger, kurs og fleksible tilbud, men en oversikt over studier som blir opprettet og oppdatert i løpet av sommeren 2020.

 

Kurs/emner - Utløpt søknadsfrist

BED-6015 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSe, nettbasert, 0/10 stp.
BED-6016 REKRUTTERING OG ARBEIDSRETt, nettbasert, 0/10 stp.
HEL-6103 KRISEKOMMUNIKASJON OG LEDELSE VED ALVORLIGE HENDELSER, NETTBASERT, 15 STP.
IDR-6001 VEILEDNING I FYSISK AKTIVITET OG HELSE, NETTBASERT, 10 STP. 
INF-6000 GRUNNLEGGENDE INNFØRING I PROGRAMMERING, NETTBASERT KURS
INF-6000 GRUNNLEGGENDE INNFØRING I PROGRAMMERING, NETTBASERT KURS
(ekstrautlysning grunnet stor interesse)
INF-6001 GRUNNLEGGENDE INNFØRING I IKT-SIKKERHET, NETTBASERT 
INF-6002 HELSE OG IKT: EN INNFØRING I HELSETEKNOLOGI, NETTBASERT
INF-6003 GRUNNLEGGENDE INTRODUKSJON TIL KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING, NETTBASERT 
TEK-6000 AUTOCAD INNFØRINGSKURS, NETTBASERT, 5 STP.
TEK-6001 AUTODESK INVENTOR SOLIDMODELLERINg, nettbasert, 5 stp.
TEK-6002 REVIT FOR MEKANISKE FAg, nettbasert, 5 stp.
TEK-6003 INNOVASJON OG ØKONOMI, NETTBASERT KURS
TEK-6004 INDUSTRIELL LEAN-METODIKK FOR PRODUKSJON OG TJENESTEr, nettbasert Kurs 
TEK-6005 INDUSTRY 4.0, nettbaserT Kurs
TEK-6006 GRUNNLEGGENDE VANN- OG AVLØPSTEKNIKK (VA-TEKNIKK), NETTBASERT Kurs  
TEK-6007 GRUNNLEGGENDE BETONGTEKNIKK, NETTBASERT
TEK-6008 PROSJEKTERING AV BETONGELEMENTER, NETTBASERT 
TEK-6009 BYGGEPLASSLEDELSE OG PROSJEKTSTYRING, NETTBASERT
TEK-6010 KONTRAKTSRETT I BYGGEBRANSJEN, NETTBASERT
TEK-6011 BIM SAMHANDLINGSVERKTØY, NETTBASERT
VID-6014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), NETTBASERT, 10 STP.
MBI-6001 SMITTEVERN PÅ ARBEIDSPLASSEN, NETTBASERT

 

  

Avlyst 

TEK-6XXX DRIFT AV KRAFTSYSTEMER, NETTBASERT, 10 STP.

 

Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist endret: 27.11.2020 13.11
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

SØK PÅ UiTs EVU-web

 

Generell info

  • Denne siden vil fortløpende bli oppdatert med ytterligere informasjon og lenker til studiene og kursene som blir opprettet.
  • Kurs med 0 studiepoeng (stp.) er åpen for alle. 
  • Emner med studiepoeng krever generell studiekompetanse. Noen emner kan i tillegg kreve realfag fra videregående eller høyere utdanning. Les mer på sidene til hvert enkelt studium for mer informasjon.
  • Les mer om opptak og opptakskrav på UiTs opptakssider.

Ordinære studiesider

Link til denne siden

http://uit.no/2020studier