Hvordan finne dine pensumlister

Pensumlistene skal være klare senest innen semesterstart.
Her finner du din digitale pensumliste:


Canvas

Forutsetning for å se pensumlista i Canvas:

 1. Du må ha meldt deg opp til undervisning i emnet via studentweb
 2. Det tar en dag fra du meldte deg til undervisning til pensumlista er tilgjengelig i Canvas

Tjenester i digital pensumliste:

 • Referanser (bøker, artikler, m.m)
 • Elektroniske referanser
 • Markere en referanse som lest
 • Mulighet for diskusjon med faglærer og medstudenter (dersom tjenesten er aktivert av faglærer)
 • Legge til notater/kommentarer knytta til en referanse, som kun du ser
 • Bestille referanser hos UB
 • Oversikt over andre pensumlister hvor referansen inngår

Pensumlistesystemet Leganto
Alle brukere kan søke opp pensumlister via pensumlistesystemet Leganto.

Har du ikke IT-brukerkonto ved UiT?
Da vil du miste følgende funksjonaliteter i pensumlistesystemet:

 • Markering av hvilke referanser du har lest
 • Bestilling av referanser hos Universitetsbiblioteket
 • Egne notater knytta til en referanse
 • Tilgang til å lese elektroniske referanser

Emnekatalogen på nett:
Søk opp emnet i emnekatalogen på nett og klikk deg inn emnebeskrivelsen.


Jeg finner ikke pensumlisten i noen av disse systemene
Dersom pensumlista ikke er publisert i Canvas, Leganto eller i emnekatalogen innen semesterstart, så innebærer dette mest sannsynlig at studieprogrammet ditt ikke har oppretta en digital pensumliste.

Ta kontakt med ditt studieprogram ang. dette.


Skrive ut pensumlister fra Leganto:
Det er mulig å skrive ut pensumlistene fra Leganto. For å få med eventuelle offentlige kommentarer som faglærer har lagt inn, så velger du Eksporter (som finnes under ikonet med tre prikker rett under tittelen på pensumlista) og deretter på Til PDF eller Til Word (sett referansestilen til Expanded reading list style).


 

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 07.06.2024 10.40
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
   

 

  Spørsmål om Leganto/feilmeldinger sendes til: ub-leganto@hjelp.uit.no