Hvordan finne dine pensumlister

Pensumlistene skal være klare senest innen semesterstart.
Her finner du din pensumliste:


1. Canvas:

Dagen etter at du melder deg opp til undervisning i emnet ditt, så vil du finne lenke til pensumlista i venstremenyen i Canvas.

Lenka vil føre deg til et pensumlistesystem ved navnet Leganto. I tillegg til en oversikt over hvilke referanser som inngår i pensumlista, vil du ha følgende tilleggstjenester:

  • Markere en pensumliste som lest
  • Mulighet for diskusjon med faglærer og medstudenter (dersom tjenesten er aktivert av faglærer)
  • Legge til notater/kommentarer knytta til en referanse, som kun du ser
  • Bestille referanser hos UB
  • Oversikt over andre pensumlister hvor referansen inngår

Mange artikler er tilgjengelig elektronisk. Disse vil være markert med "Vis lenker" eller "Les online" i pensumlista. For å ha tilgang til elektroniske artikler, så må du være pålogga UiTs nettverk. Her finner du info om hvordan du får tilgang til UiTs nettverk utenfor campus.


2. Pensumlistesystemet Leganto

Alle publiserte pensumlister kan søkes opp via pensumlistesystemet Leganto.

Du vil miste en del funksjonaliteter i Leganto dersom du ikke har IT-brukerkonto ved UiT. Dette er blant annet funksjonaliteter som markering av hvilke referanser du har lest, bestilling av litteratur hos UB, ikke mulig å legge til egne notater knytta til en referanse.

Mange artikler er tilgjengelig elektronisk direkte via pensumlista i Canvas. Disse vil være markert med "Vis lenker" eller "Les online" i pensumlista. For å ha tilgang til elektroniske artikler, så må du være pålogga UiTs nettverk. Her finner du info om hvordan du får tilgang til UiTs nettverk utenfor campus. Noen artikler vil du heller ikke få åpne uten først å være oppmeldt i emnet.

Skrive ut pensumlister fra Leganto:
Det er mulig å skrive ut pensumlistene fra Leganto. For å få med eventuelle offentlige kommentarer som faglærer har lagt inn, så velger du Eksporter (som finnes under ikonet med tre prikker rett under tittelen på pensumlista) og deretter på Til PDF eller Til Word (sett referansestilen til Expanded reading list style).


3. Emnekatalogen på nett:
Søk opp emnet ditt i emnekatalogen på nett og klikk deg inn emnebeskrivelsen for å finne info om pensum.


Jeg finner ikke pensumlisten i noen av disse systemene
Dersom pensumlista ikke er publisert i emnekatalogen, i Leganto eller i Canvas innen semesterstart, så innebærer dette mest sannsynlig at studieprogrammet ditt ikke har oppretta en digital pensumliste.

Ta kontakt med ditt studieprogram ang. dette.


 

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 05.03.2020 13.05
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
   

 

  Spørsmål om Leganto/feilmeldinger sendes til: leganto@support.uit.no