Navneendring

Dersom du har endra navn og er registrert med ditt gamle navn i for eksempel studentweb, så ber vi om at du sender melding om navneendring via vår selvbetjeningsportal (kun tilgjengelig for studenter).

Du må legge ved bekreftelse på navnendringa fra Folkeregisteret. Uten bekreftelsen endrer vi ikke navnet ditt i våre systemer.

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 01.03.2021 09.25
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne