Navneendring

Dersom du har endra navn og er registrert med ditt gamle navn i for eksempel studentweb eller søknadsweb, så ber vi om at du sender e-post om navneendring til studieinfo@.uit.no

Du må legge ved bekreftelse på navnendringa fra Folkeregisteret. Uten bekreftelsen endrer vi ikke navnet ditt i våre systemer.

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 25.09.2019 09.02
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne