Si ifra om studiekvaliteten

Har du positive eller negative tilbakemeldinger om studiekvaliteten ved UiT? Si ifra!

For at UiT skal kunne opprettholde og forbedre studiene, trenger vi tilbakemeldinger på hvordan du som student opplever studiekvaliteten og læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding i forbindelse med evaluering av emner og studieprogram eller ved å ta kontakt med leder for studieprogrammet, instituttet eller fakultetet. Dersom du ikke ønsker å kontakte noen av instansene direkte kan du si ifra her.

Si ifra om du ønsker forbedringer

Si ifra dersom du mener det er forhold tilknytta studiene som du mener bør forbedres. Det kan for eksempel være svikt knyttet til sosialt eller fysisk læringsmiljø, kvaliteten i undervisninga og læringsaktivitetene, administreringa av studiene osv.

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til sifra@support.uit.no.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF) er mottaker av din henvendelse. Din henvendelse vil kun bli lest av sekretariatet for Læringsmiljøutvalget. Dersom du ønsker at FUF skal holde deg anonym i den videre oppfølging av saken, så vil de gjøre det.

Si ifra om du er fornøyd

Gi positive tilbakemeldinger på det du synes fungerer godt. Synes du undervisninga er  god? Opplever du studiet som lærerikt og utviklende? Har du et godt læringsmiljø?

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til sifra@support.uit.no.

Ansvarlig for siden: Øyvind Hjuring Mikalsen
Sist endret: 22.03.2021 10.57
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne