Skikkethetsvurdering

Løpende vurdering av studentene vil foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns, elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Særskilt skikkethetsvurdering skal foretas hvis det foreligger begrunnet tvil om en student er skikket. Studenter som det reises tvil om, vil få skriftlig varsel om særskilt skikkethetsvurdering og nærmere oppfølging. En student som blir funnet ikke-skikket, kan utestenges fra utdanningen i inntil 5 år.

Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering, vil bare bli benyttet i helt spesielle tilfeller. En slik vurdering skal utføres når andre virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen.


Studier som er omfattet av skikkethetsvurdering
Kunnskapsdepartementet har i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 1 fastsatt hvilke utdanninger som er omfattet av skikkethetsvurdering etter lov om universitetet og høyskoler § 4-10.

Her finner du informasjon om hvilke utdanninger dette gjelder.


Melding om tvil 
Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding, herunder for eksempel faglærere, praksisveiledere, administrativt tilsatte og studenter.

Den som leverer tvilsmeldingen kan ikke være anonym.

Du må bruke dette skjemaet:

Ansatte ved UiT må sende inn tvilsmelding via ePhorte til Seksjon for studieadministrasjon i FUF. Pass på at du også legger ved alle relevante dokumenter på saken i ePhorte. Ta kontakt med seniorrådgiver Siv Forså Østerud, dersom du har spørsmål om innsending via ePhorte.

Studenter og andre som ikke bruker ePhorte, sender tvilsmelding til Anne-Marith Rasmussen, som er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen av studenter ved UIT.


Lær mer om skikkethet

Film - introduksjon om skikkethet

Film - introforelesning om skikkethet (av Jørgen Sundby)

Film - samtale om skikkethet (Jørgen og Ingrid)


Ansvarlig for siden: Siv Forså Østerud
Sist endret: 24.08.2023 14.30
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne