Studiestart ved UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet ønsker alle studenter velkommen til semesterstart høsten 2017.

 

 
Offisiell semesterstart
14. august, kl. 09.00  Semesterstart - Harstad
14. august, kl. 14.00 Semesterstart - Narvik
15. august Semesterstart - Hammerfest
15. august, kl. 11.00 Semesterstart - Tromsø
16. august, kl. 10.00 Semesterstart - Bodø
16. august, kl. 11.00 Semesterstart - Mo i Rana
18. august, kl. 12.00 Semesterstart - Alta
Fakultetsvise velkomstmøter
15. august, kl. 13.00 Det juridiske fakultet
Auditorium 3, Teorifagbygget hus 6
15. august, kl. 12.15 Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Auditorium 1, Teorifagbygget hus 1
15. august, kl. 12.15 Det helsevitenskapelige fakultet
Lysgården, MH-bygget
15. august, kl. 12.45 Det kunstfaglige fakultet
Musikkonservatoriet, Krognessvegen 33
15. august, kl. 12.15 Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Utenfor Handelshøgskolen.
14. august, kl. 10.00 UiT i Narvik (IVT-fak, Helsefak, BFE-fak)
Auditorium 1
15. august, kl. 13.15 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Auditorium 1, Teorifagbygget hus 1
Første oppmøte på studieprogrammet  
Informasjonsmøter for de ulike studieprogrammene
Sørvistorg 
På sørvistorgene får du studentkort, hjelp til semesterregistrering og svar på spørsmål.
Her finner du en oversikt over tid og sted for sørvistorgene.
DebutUKA
Av og for studenter! Fadderordning, foredrag, konserter, etc.
Semesterregistrering
1. september 2017  Siste frist for semesterregistrering og oppmelding til undervisning og eksamen

Høstsemesteret 2017 slutter 19. desember.

Vårsemesteret 2018 starter 9. januar og slutter 15. juni.


Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 13.09.2017 08.17
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne


Skip to main content