Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

UiT Norges arktiske universitet ønsker at toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høgre utdanning parallelt med sin satsning på toppidrett.


Dersom du er toppidrettsutøver så er sjansen stor for at du vil ha behov for et studieopplegg som er fleksibelt og tilpasset din idrettshverdag. UiT vil så langt det er mulig legge til rette for at toppidrettsutøvere som satser på idretten sin, kan gjøre det samtidig som man tar utdanning hos oss. 

UiTs satsning på tilrettelegging for toppidrettsutøvere er et resultat av en samarbeidsavtale mellom UiT og Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets. For å få vurdert søknad om godkjenning som toppidrettsutøver, må idretten du tilhører være tilknytta Norges idrettsforbund.


Søknad om godkjenning som toppidrettsutøver
Bruk dette nettskjemaet (krever innlogging med Feide-konto fra UiT) når du søker om godkjenning som toppidrettsutøver ved UiT. Vi ber om at du gjør deg kjent med hvilke kriterier som gjelder før du søker om godkjenning. Du må også legge med bekreftelse fra laget/forbundet du tilhører.

Du må være student ved UiT, før du søker. Du må også søke om godkjenning så tidlig som mulig i studieåret. Dette for at det skal være mulig for oss å lage et tilpassa studieopplegg for deg.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at du må sende inn ny søknad for hvert studieår.


Hvilke tilretteleggingstiltak kan toppidrettsutøvere få?

Mulige tilretteleggingstiltak kan være:

  • Utvida studierett slik at du studerer på deltid
  • Utvida tid på hjemmeeksamen dersom du er på samling eller deltar på konkurranse når eksamen arrangeres
  • At du får endra tidspunkt for eksamen (fordi du på grunn av samling eller konkurranse ikke kan møte til eksamen)
  • Tilrettelegging knytta til obligatoriske aktiviteter, etc.

Dersom du får godkjenning som toppidrettsutøver, må du så raskt som mulig ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt, slik at dere sammen får utarbeida en plan for ditt studieopplegg. Dette er spesielt viktig med tanke på tilrettelegging knytta til eksamen.


Olympiatoppen definerer toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere slik:

A: Toppidrettsutøvere: Utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse uavhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse.  Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet.

B. Morgendagens utøvere: Utøvere som driver omfattende trening og forberedelse gjennom en langsiktig progresjonsplan, som kan føre fram til internasjonale toppresultater.

C. Toppidrettstrenere: En person med rett kompetanse som leder, legger til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå, på kort og lang sikt. Med helhetlig utvikling menes fysisk, mental og sosial utvikling, på og utenfor idrettsarenaen.

Du kan lese mer om dette her.


For mer informasjon om tilrettelegging for toppidrettsutøvere, ta kontakt med:
Grethe Karlsen, Avdeling for forskning, utdanning og formidling.

Carsten Gade Rolland, Idrettshøgskolen


 

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 17.11.2023 09.56
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne