vår 2024
MDA-1014 Mediebransjen - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk Bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Hva kjennetegner mediebransjen? Emnet fokuserer på politiske, økonomiske og kulturelle rammevilkår for mediebransjen, inkludert forholdet mellom kultur og næring, støtteordninger, og den nasjonale mediebransjen i en lokal og global kontekst.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om den norske mediebransjen, inkludert film, tv, og journalistikk
  • har kunnskap om rammevilkår og hva som påvirker mediebransjen

FERDIGHETER

Studenten

  • kan gjøre rede for, og reflektere over, hva som kjennetegner mediebransjen
  • kan gjøre rede for, og reflektere over, hvilke strukturer og rammevilkår som påvirker mediebransjen

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • forstår mediebransjen i en politisk, økonomisk og kulturell kontekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan.

Selvstendig arbeid med skriftlige og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.03.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøtekrav Godkjent – ikke godkjent
Workshops Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppmøtekrav, 75% (OBL1)

Workshops (OBL2)


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MDA-1014
  • Tidligere år og semester for dette emnet