Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MDA-1014 Mediebransjen - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Obligatorisk Bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Innhold

Hva kjennetegner mediebransjen? Emnet fokuserer på politiske, økonomiske og kulturelle rammevilkår for mediebransjen, inkludert forholdet mellom kultur og næring, støtteordninger, og den nasjonale mediebransjen i en lokal og global kontekst.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

FERDIGHETER

Studenten

GENERELL KOMPETANSE

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan.

Selvstendig arbeid med skriftlige og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.