Hva er torvmose? En presentasjon av forsker Magni Olsen Kyrkjeeide

Illustrasjons-/bannerbilde for Hva er torvmose? En presentasjon av forsker Magni Olsen Kyrkjeeide
Siri Lie Olsen

Torvmoseekspert Magni Olsen Kyrkjeeide presenterer denne hovedingrediensen i norske myrer.

Eventet skjer digitalt og i forbindelse med utstillingen "Ned i Myra: Dvale" ved Tromsø kunstforening. 

I dette digitale foredraget skal Magni snakke om torvmoser, som er en viktig hovedingrediens i norske myrer og Norge er landet i Europa med største mangfold av arter. Torvmoser har helt spesielle egenskaper som gjør at kan påvirke sitt eget miljø og gjennom det levere naturgoder til oss, som karbonbinding. Torvmoser og myr er fortsatt trua av ødeleggelse i Norge, og dersom de blir påvirket, mister myra sin funksjon som karbonfanger.  

Vi synes det er stas å få være vertskap for Magni, forskeren på torvmose som også nylig har gitt navn til et spesielt funn, det er nemlig en mose i USA som har fått hennes navn: «Sphagnum magniae»!

Nysjerrig? Les mer her: https://www.nrk.no/innlandet/mosearten-sphagnum-magniae-er-oppkalt-etter-magni-olsen-kyrkjeeide-fra-ringsaker-1.16451984

Magni Olsen Kyrkjeeide forsker på torvmoser. Hennes utdannelse er fra biosystematikk, med studier på biogeografiske mønster, slektskap og artsdannelse hos torvmoser, ved NTNU Vitenskapsmuseet. Hun jobber ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) siden 2015 med mer anvendt forskning. Der har torvmosene ført henne ut på myra for å overvåke blant annet hvordan det går med restaurerte myrer. Torvmoser står også for et av de største karbonlagrene på land, og Magni har vært med å lage en kalkulator som beregner karbonmengde i myrer.

----

'Ned i myra: Dvale' er en utstilling og et sted for å dele kunnskap og lære om myrområder rundt i verden og deres behov for vår beskyttelse og omsorg. 'Dvale' er det første av tre kapitler i prosjektet 'Down in the Bog: Thinking with Peatlands', et mangefasettert utstillingsprosjekt i prosess komponert av Karolin Tampere. De utstilte arbeidene søker sammen med et live og diskursivt program å gi poetisk, fantasifull og drømmeaktig næring til de mer robuste lagene i vår bevissthet, kunnskap og omsorg. Sammen inviteres vi til å lære av myras økosystem.

Med arbeider av Ingrid Bjørnaali m/ Fabian Lanzmaier & Maria Simmons, Ensayos, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Concordia Klar, Enn Kärmas & Villu Järmut, Kristina Norman, Randi Nygård og Laura Põld i tillegg til et diskursivt program med en rekke myrarbeidere fra kunst- og forskningsmiljøer; Piret Pungas Kohv fra Estonian Nature Fund, Magni Olsen Kyrkjeeide fra NINA; og live konserter med Elina Waage Mikalsen og Eva Väljaots.
Utstillingsprosjektet er komponert av Karolin Tampere

'Down in the Bog - Thinking with Peatlands' er drevet av et ønske om å skape krysspollinerende møter mellom kunst, miljøspørsmål og offentligheten. Utstillingsprosjektet legger vekt på kroppsforankrende bevisstgjøring for å rette oppmerksomhet mot behovet for økt omsorg for myrområder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Myra vil her både praktisk og konseptuelt fungere som kart og kompass for å undersøke historiske, kulturelle og pågående endringer i naturen og miljøet rundt oss i Nord-Norge, Sápmi, Estland og flere steder i verden.

'Down in the Bog - Thinking with Peatlands' vil fortsette med sitt andre kapittel 'Sporulation' som presenteres hos EKKM (Estonian Contemporary Art Museum) i Tallinn fra 14.6 - 1.9.2024, for siden å vende tilbake til Tromsø med det tredje og dypeste laget. Det tre dagers symposiet 'Thinking with Peatlands' kurateres i samarbeid med Camilla Fagerli og vil informeres av og komponeres i dialog med de to forestående kapitlene. Noter datoen: 27.-29. September 2024, og følg med for mer informasjon!

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd


PROGRAM I UTSTILLINGSPERIODEN
Med inviterte bidragsytere og gjester vil utstillingen tidvis være et rammeverk for konserter, samtaler og måltider. Et sted for å dele temaer og lytteopplevelser som åpner opp og knytter oss til kjente og ukjente historier fra myrområder og deres kulturer. Merk: For oppdatert program, følg med på vår nettside, facebook eller instagram
Når: 02.05.24 kl 17.00–18.30
Hvor: Tromsø Kunstforening / Romssa Dáiddasiida, Mellomvegen 82, 9008 Tromsø
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Karolin Tampere
E-post: karolin.a.tampere@gmail.com
Legg i kalender