Aker Scholarship

AKER SCHOLARSHIP ER ET STIPEND FOR DEG SOM ØNSKER Å TA EN MASTERGRAD ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER.

Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder. Du søker Aker Scholarship ett år før studiestart (eller eventuelt samme høst som du starter på studiet). Søknadsportalen åpner 1. juni, med søknadsfrist 15. september 2024.

Vi avholder digitale infomøter 11., 12. og 15. april – meld deg på her.

Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele graden. Vi tilrettelegger også for deg med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Stipendet kommer uten bindinger.

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. 

Vi støtter studier ved følgende universiteter:

Caltech, MIT, Harvard; Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London, National University og Singapore (NUS). 

DU MÅ VÆRE FAGLIG STERK OG HA ET ØNSKE OM Å BIDRA I SAMFUNNET.

Gode karakterer er en forutsetning for å komme inn ved de beste universitetene. Både ved opptak på universitetene og når vi vurderer om akkurat du skal få stipend, er det imidlertid mye annet som spiller inn.

Legger du lista høyt og jobber hardt for å nå målene dine? Er du opptatt av hva som skjer rundt deg i samfunnet?

Vi ser etter unge mennesker med engasjement og ønske om å "gjøre en forskjell". Vi tror at et opphold på et av verdens beste universiteter vil gi deg kunnskap og kontakter som kan hjelpe deg til å realisere ditt potensial - både faglig og personlig.

Vi vet ikke - i dag - hva livet bringer for deg etter ditt opphold i utlandet. Kanskje blir du en sentral bidragsyter i akademia, næringliv eller samfunnet for øvrig? Kanskje kan du bidra til å gjøre livet bedre for noen av dem som ikke har det så bra?

Er dette noe du kan identifisere deg med? Vi stiller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet, men vi håper fremtiden vil vise at det å gi nettopp deg et stipend var en god beslutning.

DU SØKER NORMALT AKER SCHOLARSHIP FØR DU SØKER OM OPPTAK VED UNIVERSITETENE.

Søknad om Aker Scholarship fylles ut online. Du må legge ved CV, karakterer, anbefalingsbrev, referanser og annen relevant dokumentasjon. Mer detaljert info om hva som skal være med ser du i videoen under.

Vi kaller inn de mest aktuelle søkerne til intervju, og vi kontakter referanser. 

De mest lovende kandidatene får tilsagn om stipend der det tas forbehold om opptak ved et av universitetene. Det innebærer at du er sikret stipend hvis du kommer inn. 

I de følgende ukene/månedene frem mot søknadsfristen ved universitetet jobber du med søknad, tar nødvendige tester osv. Vi bistår deg gjennom hele søkeprosessen, og du vil få dokumentasjon fra oss som bekrefter økonomisk støtte.

Etter noen uker/måneder vil du få beskjed om opptak ved universitetet. Hvis du har fått tilbud om studieplass og har akseptert, vil vi bekrefte tildelingen av stipendet. Først ved det tidspunktet vil tildelingen være "offisiell".

Les mer om Aker Scholarship her.

Frist: 15.09.2024
Lenke: Klikk her
Telefon: +47 467 44 444
Vedlegg / Bilder: