Stipender til universitetssamarbeid (EUGLOH) - reiser og kurs

Seksjon for internasjonalt samarbeid lyser ut stipender som er øremerket som støtte til samarbeid innenfor universitetsalliansen EUGLOH.

Støtten skal bidra til samarbeid mellom UiT og minst ett annet partneruniversitet i EUGLOH. Stipendordningen er rettet mot søkere som er ansatte ved partneruniversiteter.

Stipendet skal brukes fortrinnsvis til reise til eller fra et av partneruniversitetene, men støtte til andre typer samarbeidsfremmende aktivitet kan også innvilges.

Reisestøtten kan brukes i tillegg til annen støtte, for eksempel gjennom ERASMUS-programmet, eller i tillegg til egne annuums- eller prosjektmidler.

Reisestøtte innvilges bare til bruk mellom UiT og en annen EUGLOH-campus. Målet for reisen skal være å initiere nytt eller fremme eksisterende utdannings-, forskings- og/eller innovasjonssamarbeid.

Om det kommer inn flere søknader enn det som dekkes av midlene, vil de vurderes etter hvordan planer for besøk er lagt opp.

Vi vil i så fall prioritere søknader som i større grad støtter opp om eksisterende mål for internasjonalt samarbeid – innenfor EUGLOH og ellers ved UiT. Søknader om reisestøtte til/fra mindre besøkte partnere kan også bli prioritert.

Klikk her for å levere søknad på stipend.

Nye søknader vil bli mottatt og evaluert fortløpende frem til slutten av 2024.

Frist: 31.12.2024
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Bredesen, Kim
Vedlegg / Bilder: